Yeni bir araştırmaya göre kalem kullanarak yazı yazmak, klavye kullanarak yazmaktan çok daha eğitici olabiliyor.

Bilgisayarlar günlük hayatımızın hemen her noktasında çalışma şeklimizi değiştirdiler ve COVID-19 salgını sırasında okul eğitimleri zorunlu bir dönüşüm geçirmek durumunda kaldı. Ancak giderek artan bir kanıt grubu, klavyede yazarak öğrenmenin bir kalem ile yazarak öğrenmek kadar etkili olmadığını gösteriyor.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, klavye kullanmanın elle yazmak ile aynı öğrenimi sunup sunmadığını araştırdılar. Frontiers in Psychology üzerinde yayımlanan ve Profesör Audrey van der Meer‘in liderlik ettiği makalenin önerdiğine göre bitişik el yazısı ile yazmak ve çizmek, klavye ile yazmaya göre beyinde daha yüksek bir seviye işlemle sonuçlanıyor.

Ekip, araştırmalarında hafıza ve yeni bilginin öğrenilmesi ile ilgili önemli olan beyin aktivitesi bölgelerini takip etti. 12 yaşındaki 12 çocuk ve 12 genç yetişkin, yüksek yoğunluklu elektroensefalogram (HD EEG) ile donatıldılar ve ekranda gözüken kelimelerin notlarını almak için bir dokunmatik yüzey üzerinde dijital kalemi veya bir klavyeyi kullanmaları istendi. Geleneksel kalem ve kağıt yerine dijital kalem kullanıldı ancak daha önceki bir araştırma, dijital kalemlerin öğrenim konusunda mürekkepli kalemlerden daha bile etkili olabileceğini önermekteydi.

Benzer görevleri gerçekleştirmelerine rağmen kalem kullanan yetişkin grubunun beyin aktivitesi, klavye kullanıcılarına göre daha aktifti. Çocuklar da benzer bir sonuç vermiş olsalar da, onlarda bu fark daha azdı.

Van der Meer’in açıklamasında belirttiğine göre kalem ve kağıt kullanımı, hafızanız için “tutunacak” daha fazla nokta sağlıyor: “Kalemi kağıt üzerine bastırma ile pek çok algı aktif oluyor, yazdığınız harfleri görmek, yazarken çıkardığınız sesi duymak. Bu algı deneyimleri beynin farklı parçaları arasında temas oluşturuyor ve beyni öğrenim için açıyor. Hem daha iyi öğreniyor hem de daha iyi hatırlıyoruz.

Her ne kadar kanıtlar bitişik el yazısı yazmanın önemli bir etken olduğuna işaret etse de, ekip bu araştırma sırasında normal el yazısını incelemediler. Ancak çocuklara bitişik el yazısı yazma eğitimi verme eğilimi artık gerilemekte gibi gözüküyor ve hatta bazı ülkeler bunu müfredattan çıkartmış durumdalar.